Blog

 • Beden Dilinin 4 Stratejisi

  Günümüzde profesyoneller karşısındakinin beden dilini okumayı öğrendi ve bunu görüşmelerde,  sunumlarda hatta özel hayatlarında kullanmaya başladı.  Ancak sözsüz iletişim konusunda bazı önemli noktalar gözden kaçabiliyor.  Carol Kinsey Goman’ın The Silent Language of Leaders: How Body Language Can Help – or Hurt –…

 • Kurum İçi İletişim ve Motivasyon Çalıştayları

  İletişim deyince, aklınıza hemen “Karşılıklı veya kişisel olarak; sözlü, sözsüz (jestler - mimikler - beden dili), yazılı, görsel veya kitle iletişim araçlarıyla yapılan her türlü haber, bilgi, ilgi, duygu ve düşünce akışıdır” tanımlamasının geldiğini biliyorum.Normal sosyal yaşantımız bir yana, artık…

 • İletişim Kiloyla Satılmaz

  Seçimler gelip geçiyor, şirketler kurulup kaldırılıyor, üst orta her seviyeye atamalar yapılıyor, kariyer yolculukları her şeye karşın süratle devam ediyor, ister yığınları ister küçük grupları etkilesin, “liderlik” önemini koruyor... Lider olmak doğal yetenek ve sonradan öğrenilen becerilerle harmanlanmalı ancak ne…

 • Aralarında ilişki var mı? Dürüstlükle karlılık – Ahlakla iletişim

  Farkında mısınız ne kdar çok söz veriyoruz. Verilen sözlerin yerine getirildiğinde anlam ifade ettiğini biliyor muyuz sizce?... Sözünü tutanlarda dürüstlük-bütünlük, ahlak, erdem, etik, güvenilir olmak ve kişisel disiplin gibi özellikler teşhis ediliyor. İnsan olmak demek istiyorum. İletişimci olarakağzımızdan çıkanları, kalemden dökülenleri, tuşlardan kayanları…

 • MedyaİlişkileriEğitimi Broşürü