Yaprak Özer

  • Bir goril bir insan eder mi?

    Aslında, “Goril kadar olamayan insanlar ” diye başlık atmak geçiyordu içimden. Sonra gorillere hakaret etmek istemedim. Konuşabilen goriller konuşmayan insanlara karşı. Alman filozof Martin Heidegger, dili, insanın evi olarak değerlendiriyor.…

  • Yurttaşlık bilgisi

    İNSAN . İNOVASYON . GİRİŞİM . SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK . TEKNOLOJİ . YARATICILIK . EGEMENLİK . MESLEK . EKONOMİ . İNİSİYATİF . YORUM . RİSK . ÜLKE . VERMEK .  CESARET .…

  • MedyaİlişkileriEğitimi Broşürü