Itır Erhart, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Sosyal Girişimci, Maratoncu


İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde toplumsal cinsiyet, insan hakları, spor ve medya üzerine dersler veriyor… Sivil toplum alanında yaptığı çalışmalarla 2009’da “Fark Yaratanlar” programına konuk oldu ve 2010 yılında Ten Outstanding Young Persons jüri özel ödülünü aldı. 2014’te ise Ashoka Fellow seçildi. Erhart, akademik olarak derinleştirdiği araştırmalarını, kurumsal dünyaya ufuk açıcı eğitimler ile aktarıyor.

TAKIM OLMAK

Şirket takımları oluşturup bir STK yararına koşmanın şirket içi iletişim, aidiyet, motivasyon üzerindeki etkileri üzerine ufuk açıcı konuşmalar yapan ve eğitimler veren Itır Erhart bu ve benzeri kampanyaların iletişim çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğini ve medya yansımalarını da paylaşıyor. İndeks Medya İlişkileri Eğitimleri kapsamında takım olmanın önemine vurgu yapan Erhart spor yoluyla kaynak yaratmak ve farkındalık yaratmak için neler yapılabileceğini de aktarıyor.

İLETİŞİM FELSEFESİ, SPOR SOSYOLOJİSİ, TOPLUMSAL HAREKETLER

Itır Erhart’ın çalışma alanları, Toplumsal Cinsiyet, İnsan Hakları, Spor Sosyolojisi, Toplumsal Hareketler ve İletişim Felsefesi. Erhart, bu konularda akademik olarak derinleştirdiği araştırmalarını, kurumsal dünyaya ufuk açıcı eğitimler ile aktarıyor.

Itır Erhart Kimdir:

Itır Erhart, 2004’te Chicago’da bir otobüs durağında “Koşmak zor mu geliyor, kemoterapiyi dene!” sloganını görünce yardımseverlik koşusuna başladı. Sivil toplum kuruluşları için kaynak ve farkındalık yaratma amacıyla sekiz maraton, 20 yarı maraton koştu. Türkiye’nin ilk yardımseverlik koşusu oluşumu olan Adım Adım’ın kurucuları arasında yer alıyor.

  • Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili Edebiyatı ve Felsefe okudu.
  • Aynı üniversitede Felsefe yüksek lisans programını tamamladı ve aynı yıl Cambridge Üniversitesi’nde Felsefe öğrenimine başladı. 
  • 2015 yılında Doçent unvanını aldı. 
  • İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ders veriyor. 
  • Türkiye’nin ilk yardımseverlik koşusu oluşumu “Adım Adım”ın kurucuları arasında yer alıyor.
MedyaİlişkileriEğitimi Broşürü