KENDİ EĞİTİMİNİ KENDİN YARAT

MEDYA İLİŞKİLERİ TEMEL EĞİTİMİ

· Türk medyası / Uluslararası medya
· Medyanın yapısı ve işleyişi
· Sosyal medya yapısı ve işleyişi
· Kurumunuzun iletişim araçlarındaki görünürlüğü ve geri bildirim.
· Sektör ve rakip analizleri
· Kurumunuza özel iletişim stratejisi oluşturmak üzere Beyin fırtınası
· Simülasyon ve Vak’a Çalışması
 • Modül minimum 2 saat sürmektedir.
 • Ara 30 dakikadır.
 • Simülasyon minimum 3 saat sürmektedir.
**RAPORLAMA STANDART OLARAK YAPILIR

YABANCI BASIN /YURT DIŞINDA İLETİŞİM

· Uluslararası medya
· Medyanın yapısı ve işleyişi
· Kurumunuzun iletişim araçlarındaki görünürlüğü ve geri bildirim.
· Uluslararası gündem analizi
· Sektör ve rakip analizleri
· Kurumunuza özel uluslararası iletişim stratejisi oluşturmak üzere beyin fırtınası.
 • Modül 10.00-17.00 arasında planlanır
 • Ara 1 saattir
 • Simülasyon minimum 3 saat sürmektedir
*RAPORLAMA İSTEĞE BAĞLI OLARAK YAPILIR

EKRAN YÜZLERİYLE BİRE BİR ÇALIŞMA

· Kişisel-kurumsal imaj çalışması
· Yazılı, görsel basın, medya nasıl çalışır?
· Olumlu/olumsuz örneklerin izlenmesi & değerlendirilmesi
· Simülasyon ve Vak’a Çalışması
 • Modül yarım gündür
 • Simülasyon minimum 2 saattir
*Simülasyon yorumlarından rapor hazırlanabilir

ETKİLİ SUNUM

· Beden dili
· Etkili konuşma
· Topluluğa konuşma
· İçerik ve görsel olarak sunum kurgulama
· Soru yanıtlama teknikleri
· Simülasyon ve Vak’a Çalışması
 • Modül yarım gündür
 • Simülasyon minimum 2 saattir

*Yalnızca simülasyon çalışması da yapılabilir.

KRİZ İLETİŞİMİ

· Türk medyası / Uluslararası medya
· Medyanın yapısı ve işleyişi
· Sosyal medya yapısı ve işleyişi
· Kurumunuzun iletişim araçlarındaki görünürlüğü ve geri bildirim.
· Sektör ve rakip analizleri
· Basın Toplantısı ve Roadshow
· Medya İlişkileri Eğitimi Modülü
· Simülasyon ve Vak’a Çalışması
 • Modül yarım gündür
 • Simülasyon minimum 2 saattir
*Simülasyon yorumlarından rapor hazırlanabilir

BİREYSEL İMAJ-DIŞ GÖRÜNTÜ

 

– Bireysel gelişim
– Kişisel İmaj
– Beden dili
– Etkili konuşma
– Work-shop

 • Modül yarım gündür

SES, NEFES, KONUŞMA EGZERSİZLERİ

– Etkili Sunum Teknikleri Modülü
– Sesi ve nefesi etkili kullanma teknikleri
– Work-Shop ve egzersizler

 • Modül yarım gündür

SİYASİ -SİYASETTE İLETİŞİM

·       Siyasi konjonktür üzerine yerel ve global analiz
·       Yakın siyasi geçmiş
·       Yerel siyaset gündemi ve ticari ilişkiler içinde bulunulan coğrafyalarda siyaset gündemi
·       Siyasette iletişim dili
·       Protokoller
·       Simülasyon ve Vakaya özel çalışmalar
 • Modül yarım gündür
 • Simülasyon minimum 2 saattir
*Simülasyon yorumlarından rapor hazırlanabilir

İŞBİRLİĞİ KÜLTÜRÜ

– Çatı kurumun dinamiklerini anlamak
– Global örnek kuruluşlar üzerinden çözümleme ve vaka analizi
– Kuruma özel bileşenleri doğru tanımak, her birinin iletişim stratejisinin okunması ve analizi
– Beyin fırtınası

 • Modül yarım gündür

KURUM İÇİ İLETİŞİM ARAÇLARI

– Kurum içi iletişim için ihtiyaçların tespiti (ekip ile karşılıklı çalışma yapılır).
– Kurumsal dilin analizi
– İhtiyaca göre yeni bir kurumsal dil oluşturulması
– Amaca uygun içerik üretimi nasıl yapılır?
– İçerik üreten tedarikçi yönetimi

 • Modül yarım gündür

LİDERLİK VE İLETİŞİM

• Yöneticilik ve liderlik arasındaki fark üzerine
• İz bırakan, iz bırakmaya devam eden liderler üzerine inceleme
• Yaratıcı liderlik
• Geleneksel medya ve sosyal medyayı harekete geçirmek
• Vakalarla desteklenen ekip ile iletişim çalışmaları
• Vakalarla desteklenen medya kullanımı ve yönetimi
• Simülasyon Çalışması
 • Modül 10.00-17.00 arasında planlanır
 • Ara 1 saattir
 • Simülasyon minimum 3 saat sürmektedir
*RAPORLAMA STANDART OLARAK YAPILIR

 

LİDERİN İLETİŞİM TAKIMI

– Lideri ve liderliği anlamak
– Lider ile doğru iletişim
– Liderin kullanacağı iletişim mecralarını kurum stratejisine göre belirlemek
– Mecraya, lidere, kurum stratejisine uygun içerik üretmek

 • Modül yarım gündür

*RAPORLAMA STANDART OLARAK YAPILIR

 

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

– Etkin pazarlama iletişimi
– Hedeflerin tespiti ve buna göre iletişim planlaması
– Doğru iletişim araçlarının seçimi ve koordine edilmesi
– Doğru mesajların geliştirilmesi
– Stratejik ve taktiksel yaklaşımların tartışılıp kurum ile birlikte belirlenmesi
– Sonuçların ölçümü konuları, etkili bir eğitim içeriği ile kuruma özel olarak aktarılmaktadır

 • Modül yarım gündür

**RAPORLAMA İSTEĞE BAĞLI OLARAK YAPILIR

 

MedyaİlişkileriEğitimi Broşürü