Ali Kirman, Eğitmen, Danışman, Yazar


Ali Kirman, “Müşteri devrinde yaşıyoruz. Pazarı müşteriler yönlendiriyor çünkü pazarda alıcılardan çok satıcılar var” diyor ve uyarıyor: “Müşteriler paralarını çok temkinli ve az harcarken rakipleriniz sizi yok etmek için ellerinden geleni esirgemiyor. Fiyatınızı, kâr marjlarınızı ve pazar payınızı onlar belirliyor. Bu nedenle artık büyük kâr marjları ile elde edilen ‘Tatlı Kazançlar’ devri artık tarih oldu. Fakat yine de yaşamınızı sürdürmek için ‘satmak’ zorundasınız. Peki nasıl? İyi müzakere ederek mi yoksa müşterilerinizi ikna ederek mi?” Kirman, satış ve pazarlama profesyonellerinin müşteri ile ilişkilerinde ihtiyaç duyacakları, iletişim temelli ve güncellenmiş özgün eğitimler veriyor.

SATIŞI CEPHEDEN YÖNETMEK: SATIŞ TAKIMININ YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI

 • Bir satış yöneticisinin görevleri nelerdir? Bunları gerçekleştirmek için hangi yöneticilik vasıflarına sahip olması gerekir?
 • Yöneticiyi lider yapan vasıf ve beceriler nelerdir?
 • Hızlı, etkin karar verme ve problem çözme yöntemleri nelerdir?
 • Elemanlar nasıl başarıya motive edilebilir?
 • Satış teşvik sistemleri etkin şekilde nasıl kullanılır?
 • Başarılı bir takım oluşturmak için ne yapmak gerekir? Başarılı bir takıma sahip olmak neden önemlidir?

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

Yöneticinin Görevleri ve Sahip Olması Gereken Beceriler

 • Analiz (Problem Çözme ve Karar Verme)
 • İletişim
 • Yaptırım

Yöneticilikten Liderliğe

 • Lider Ekibi ve Hedefleri
 • Liderlik Vasıfları

Bireylerden Başarılı Bir Takıma

 • Takım Nedir?
 • Takımınızın Başarı Göstergeleri
 • Takımı Yıkıcı Virüsler
 • Takım Çalışmasını Güçlendiren Araçlar

Takımla İletişim

 • İki Farklı Platformda İletişim
 • İletişim ve Davranış Stiliniz

Bireysel Organizasyon

 • Kişisel Organizasyon
 • Delegasyon
 • Evrak, E-Mail ve Çalışma Masası
 • Toplantılar
 • Zaman Hırsızları
 • Dinlence ve Eğlence zamanı

Geri Bildirim ve Koçluk

 • Geribildirim Ne İşe Yarar?
 • Söyle-Sor Tekniği
 • Geribildirim Türleri
 • Farklı liderlik Stilleri
 • Koçluk Stili
 • Söyleme… Sor ve Dinle
 • Koçlukta HGSH Modeli ve Adımların Uygulanışı

SÜRE 

İki ya da üç tam gün. Bir gün süreli eğitimler ancak belirli konular üzerine odaklanmak koşuluyla başarılı olabilir.

KATILIMCI SAYISI

Eğitiminin hedefine ulaşabilmesi için katılımcı sayısının 16 kişi ile sınırlandırılması önerilir.

TOPLULUKLARI İKNA SANATI: TOPLULUKLARI BİLGİLENDİRME, SATICILAR VE YÖNETİCİLER İÇİN SUNUM TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN ADI: TOPLULUKLARI İKNA SANATI: TOPLULUKLARI BİLGİLENDİRME, SATICILAR VE YÖNETİCİLER İÇİN SUNUM TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN AMACI

 • Sunumlara nasıl hazırlanmalı?
 • Heyecan ve korku nasıl yenilir?
 • Dinleyicilerin dikkati nasıl çekilir? İlgiyi canlı tutabilme yöntemleri nelerdir?
 • Göz teması, vücut duruş ve hareketleri, ses tonu nasıl etkili kullanılır?
 • Görsel araçların etkin kullanımıyla yazı ve sayıların prezantasyonu
 • Sorularla ve sorun yaratan izleyicilerle baş edebilme yolları
 • Sunum başlatma ve sonuçlandırma yöntemleri

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Profesyonel Sunum Yöntemlerine Giriş

 • Mesaj ve İletim Sistemi

Sunum Teknikleri I

 • Sunum İçeriğinin Tasarlanması ve Hazırlanması
 • Sunuma Hazırlık

Sunum Teknikleri II

 • Ses Tonu, Konuşma Hızı ve Dilin Kullanımı
 • Göz Teması, Duruş ve Hareketler, Beden Dili

Sunum Teknikleri III

 • Sahneye Hakimiyet ve Katılımcılarla İletişim
 • Tartışma Yaratma ve Kontrol Etme Yöntemleri
 • Soruları Yanıtlama Teknikleri

SÜRE

İki tam gün. Bir gün süreli eğitimler belirli konular üzerine odaklanmak koşuluyla başarılı olabilir.

KATILIMCI SAYISI

Eğitimden hedeflenen verimin alınabilmesi için gerekli olan pratik çalışmaların yapılabilmesi katılımın asgari 10, azami 16 kişi olması önerilir.

BAŞARILI BİR MÜZAKERECİ OLMAK: MÜZAKERE BECERİLERİ

EĞİTİMİN AMACI

 • Müzakerede hedefe ulaşabilmek için uygulanması gereken ana ilkeler
 • Bir müzakereye nasıl hazırlanmalı?
 • Müzakere süresince hangi farklı davranış tarzları sergilenmeli?
 • Ödün/taviz verme yöntemleri
 • Müşterilerin ödün/taviz kopartma taktiklerine karşı nasıl davranmalı?

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Müzakerede 5 Temel İlke ve Uygulanışı

 • Niçin Müzakere?
 • Satış ve Müzakere

Müzakerede İstekler Gereksinimler

 • İstekler
 • Gereksinimler

Müzakerede Ödün Alışverişi

 • Ödün
 • Ödün Alışverişi Kanunları ve Ödün Verme Şekilleri

Müzakerede Durumsal Davranış ve İletişim

 • İyi Kovboy
 • Kötü Kovboy

Müzakereye Hazırlık

 • Stratejik Hazırlık
 • Diğer Hazırlıklar
 • Yer ve Katılım Şekli

Müzakereye Taktiksel Yaklaşım

 • Neden Taktik?
 • İyi ve kötü Niyetli Taktikler
 • Tipik Taviz Kopartma Taktiklerini Karşılamak
 • Baskı Kurma ve Yıpratma Taktiklerine Yaklaşım

SÜRE

İki tam gün. Bir gün süreli eğitimler önerilmez.

KATILIMCI SAYISI

Eğitimden hedeflenen verimin alınabilmesi ve gerekli müzakere oyunlarının oynanabilmesi için katılımın asgari 8 kişi olması önerilir. Katılımlar 16 kişi ile sınırlandırılmıştır.

AKILLI SATIŞ: 21 YÜZYILDA MÜŞTERİYE YAKLAŞIM VE İKNA YÖNTEMLERİ

EĞİTİMİN AMACI

Katılımcılar, her gün daha da zorlaşan pazar koşullarında, satış hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan güncel satış stratejileri, yöntem ve taktiklerini, müşterileriyle ilişkilerini güçlendirecek ve uzun vadeye taşıyacak güncel yaklaşım ve davranış ilkelerini öğrenirler.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Yaşamak için Satmak Zorundayız…

 • Satış Mesleğinizse…
 • Satışta Başarının 3 Ana Hammaddesi
 • Kime Satış Yapıyoruz?
 • Müşteri Ne İstiyor? Müşterinin İhtiyaçlarına Ulaşmak
 • Beynimiz Nasıl Çalışır?
 • Karar Verirken İhtiyaçlar, İstek ve Arzular
 • Satışta İkna Etmenin Altın Kuralları

Akıllı Satış Profesyoneli

 • Görünüm
 • Müşteriye Yaklaşım ve Davranış İlkeleri
 • Çalışma Düzeni

Bilgiyi Satışa Dönüştürmek

 • Ürün ve Sektör Bilgisi Neden Önemli?
 • Müşteri Neyi Duymak İster? Kazancı Satmak
 • İkna Konuşmasının Formülü

Satış Görüşmesi

 • Satış Görüşmesini Yönetmek
 • İkna Sunumunda/Konuşmasında Püf Noktalar
 • Bilinçaltına Ulaşmak
 • Rekabete Karşı Taktikler
 • Görüşmeyi Sonuçlandırmak
 • Görüşme Sonrası

SÜRE

İki tam gün ya da “Satış Uygulamaları” ile üç tam gün. Bir gün süreli satış eğitimleri önerilmez.

KATILIMCI SAYISI

Eğitimden hedeflenen verimin alınabilmesi için katılımın 16 kişi ile sınırlandırılması önerilir. Azami katılım 20 kişidir.

 

Ali Kirman Kimdir:

Satış ve pazarlama dünyasında kişiselleştirilmiş stratejiler giderek önem kazanıyor. Ali Kirman, satış ve pazarlama profesyonellerine müşteri ile arasındaki bağı ve ilişkiyi güçlendirecek, satış kabiliyetini artıracak ve ikna becerilerini geliştirecek eğitimler veriyor

 • İş yaşamına satış temsilcisi olarak başladı.
 • Çok uluslu şirketlerde yönetici kademelerinde çalıştı.
 • 1991’de Yön Eğitim ve Danışmanlık şirketini kurdu.
 • Birikimlerinin sonucu elde ettiği bilgileri, dünyanın en seçkin eğitim programları ile birleştirerek kendi özel programlarını hazırladı ve sunmaya başladı.

Ali Kirman, orta öğrenimini TED Ankara Koleji ve İngiliz Erkek Lisesi’nde (EHSB), yüksek öğrenimini ise İngiltere’de, University of The West of England’da (UWE) ekonomi dalında B.A Economics derecesi alarak tamamladı. Şimdiye kadar 30’u aşkın sektörde sayısı 2.000’i aşan eğitim ve konferans verdi. Satış taktik ve stratejileri, satış kadrosunun yönetimi, müşterilere gerçek hizmeti sunma ve gruplar karşısında etkin konuşma ve sunum becerileri konularındaki deneyimlerini verdiği eğitimlerle paylaşıyor.

 

 

MedyaİlişkileriEğitimi Broşürü