Liderlik ve Sözcü Eğitimi

  • Gündemi Okumak

    Liderlik özellikleri her türlü değişimden doğal olarak etkileniyor. Yönetim literatürünün tanımladığı iyi lider artık hiçbir koşula uyum sağlayamıyor. Bunun en önemli nedeni her gün değişen gündem. Önemli ve öncelik sıralaması…

  • Liderlik ve İletişim

    Lider, iletişim kurulabilir, hesap sorabildiği kadar hesap verebilir olmalıdır. İletişim çağının liderlerinin temel becerilerinden biri de iletişimin gücünün farkında olmak ve bunu doğru kullanmak. Ekibini harekete geçirme, medyanın gücünü kullanabilme,…

  • Liderin İletişim Takımı

    Bu eğitim modülü, liderin iletişim ekibini desteklemek üzere kurgulanmıştır. Liderin, kurum sözcüsü sıfatıyla yapacağı konuşmalar için ne tür ön çalışmalar gerekli, konuşma konuları için nasıl araştırma yapıp bilgi aktarımı sağlamalı? Lideri…

  • MedyaİlişkileriEğitimi Broşürü