Medya Akademi

  • İçerik Analizi

    İÇERİK ANALİZİNİN FAYDASI NEDİR? İçeriğin kalitesini ölçümlemek. İçerik ile hedef kitle buluşmasını sağlamak. İletişim partnerlerinin kullanacağı içeriği yaratmak. Sürdürülebilir iletişim stratejisi geliştirmek. Satın alınmayan mecralarda yayınlanan içeriğin çözümlenmesi. Rakip ile karşılaştırma. Nicelikle birlikte niteliğin derinlemesine analizi. Veri açısından zenginlik. Sözcü takibi ve varsa sözcüler arasında görev dağılımı gerçekleştirmek. Proaktif olma yeteneği geliştirmek. Krizlerde erken…

  • Kurum İçi İletişim

    Kullanılan birden fazla iletişim aracı bulunmaktadır. Bunların arasındaki görev dağılımının bir sistem dahilinde yapılması ve kurumsal politikaların gözetilmesi gerekir. Bu modül ile kurum içi iletişimi, basınla ve dolayısıyla kitle ile iletişimi…

  • Kurum İçerik Analiz

    Kurumlar paydaşları için bilgilendirici, yönlendirici içerikler üretir. Kurum içerik analizi; bu içeriklerin anlaşılabilmesi ve doğru içerik üretimi için gerekli sistem ve içerik çalışması modülüdür. Kurumsal içeriklerin kurum kimliğini doğru, kurumsal…

  • MedyaİlişkileriEğitimi Broşürü