Ulusal ve Uluslararası Eğitim

  • Siyaset ve İletişim

    İş dünyasının idari mekanizmalara kendini doğru ifade etmesi ve teşebbüsleri üzerine efektif bilgilendirmeler yapıp özellikle yurt dışı çalışmalar söz konusu olduğunda fikir alışverişinde bulunması önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra siyaseti objektif ve…

  • Kamu Diplomasisi

    Kamu diplomasisi; “Ülke çıkarlarına paralel bir şekilde, başka ülke halklarına ulaşmak” olarak özetlenebilir. “Akıllı gücün” önemli unsurlarından olan kamu diplomasisinde; bir ülkenin içinde kültür üreticilerinin dış dünya toplumlarıyla iletişime geçtiği geniş bir alandan…

  • Algı Yönetimi

    Algı Yönetimi eğitim modülü, analitiktir ve araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak verilen eğitimlerden oluşmaktadır. Milyonlarca kişi üzerinde bırakılan iz, negatif algılanan bir konuyu pozitife çevirebilmek, doğru izlenim yaratmak, iyi olanı sürdürebilmek… EĞİTİM İÇERİĞİ Kurumun hedef kitlesi, çalışan profili, yatırımcı…

  • MedyaİlişkileriEğitimi Broşürü