Kamu Diplomasisi

Kamu diplomasisi; “Ülke çıkarlarına paralel bir şekilde, başka ülke halklarına ulaşmak” olarak özetlenebilir. “Akıllı gücün” önemli unsurlarından olan kamu diplomasisinde; bir ülkenin içinde kültür üreticilerinin dış dünya toplumlarıyla iletişime geçtiği geniş bir alandan söz etmek mümkün. 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bir ülkenin kültürünü; geçmişi, değerleri, insanları oluşturduğu gibi, o ülkede faaliyet gösteren, birer değer haline gelmiş markaları, kuruluşları da oluşturur. Köklü kuruluşların o ülkenin birer temsilcisi olduğu söylenebilir. Bir ülkede, diğer ülke halklarına uzanabilen herkes elçidir ve bu kişilerin/kurumların ülke değerlerini yansıttığı varsayılır ve ülkelerin dış dünyada iletişim elçisi olarak görev yapan pek çok yapısı olmalı. Kamu Diplomasisi eğitim modülünde; dünyadaki iletişim kültürü, bugün dünya halklarının hangi ihtiyaç ve güdülerle hareket ettiği; gündemi, günceli, tüketim ürünlerini nasıl algıladığı ve eğitimden kültüre sosyal yapıların nasıl şekillendiği analiz ediliyor. Buna göre kurumlar için uzun soluklu iletişim stratejileri geliştiriliyor. 

KİMLER BU EĞİTİMİ ALMALI?

  • Üst düzey yöneticiler
  • İhracat heyetleri
  • Dış alım satım yapan yönetici ekipler

EĞİTİM SÜRESİ

Tam gün (İhtiyaca özel yarım günlük eğitimler kurgulanabilmektedir).

Eğitim taleplerinizi iletin size ulaşalım.

MedyaİlişkileriEğitimi Broşürü